fredag 24 oktober 2008

Vad kan politikerna göra?


Snart är det dags för ungdomsnätverket på Hisingen att möta politiker i stadsdelarna på Hisingen för att framföra sina åsikter om utomhusmiljön.
Under de träffar man har haft för att bolla idéer med varandra har flera önskemål kommit fram. Många upplever att det finns för lite aktiviteter för ungdomar och i de fall där det finns så är informationen om dem för dålig eller når aldrig fram. Vuxna tycker nog ofta att det finns många saker för unga att göra, på fritidsgårdarna, på biblioteken eller inom sporten. Men som alltid så måste de vuxna anstränga sig för att också förmedla att dessa aktiviteter finns och att de är gratis. Dessutom så saknar ungdomarna vuxna i närheten som deltar i aktiviteterna.
En bild av utomhusmiljön på Hisingen är att den underhålls för dåligt. Papperskorgar slås sönder och lämnas trasiga utan att lagas tillräckligt snabbt. Tänk om papperskorgarna vore lite mer färgglada så att de syntes på avstånd, då vet man var man skall lägga sitt skräp och man kanske inte heller är lika benägen att slå sönder dem.

Vad gör man då för att lösa den ilska som är upphovet till vandalisering på stan? Fler vuxna som engagerar sig i ungdomar är svaret. Ungdomars självförtroende måste stärkas både i skola och på fritid. Man måste få fler chanser att lysa, det vill säga att bekräftas på att man är bra på något eller bra som man är.
Och varför finns det så mycket klotter? Något som diskuterats bland ungdomarna är bristen på lagliga väggar. I Tuve fanns ett plank som man kunde måla på och meningen var att detta skulle bytas ut ofta men så gjordes inte. Då började man klottra på andra platser istället för att måla på planket. Nu är den lagliga väggen borttagen.

Följ ungdomarnas åsikter på ungdomsbibliotekariernas blogg och kommentera gärna. Fortsättning följer...

Inga kommentarer: