tisdag 21 oktober 2008

Money makes the stadsdel go around

Under hösten 2008 träffas ungdomar på Hisingen i ett projekt som finansieras av det nationella Brottsförebyggande Rådet. Projektet är ett samarbete mellan fritidsgårdarna, Hisingens bibliotek, socialtjänsten och Ung Kultur 116. Ungdomar från hela Hisingen möts för att tillsammans komma fram till hur de vill förbättra den utomhusmiljö som de alla dagligen vistas i. Till den sista träffen bjuds politiker in för att diskutera de förslag som ungdomarna kommit fram till.

Här kommer lite bilder från de träffar som redan har varit där man livligt
har pratat om hur man kan belysa fotbollsplaner och gångtunnlar bättre
och hur man kan minska på skräpet utomhus. Men det finns också tankar om att vuxna måste lyssna mer på ungdomar och ge alla fler än en chans. Varför sparkar man sönder en papperskorg eller varför sprejar man en vägg? Kanske bär man på en ilska för att man känner att i ens egen stadsdel satsas det aldrig på att göra miljön snygg. Och varför finns det inga lagliga väggar så att man istället kan måla graffitti på dem?

Inga kommentarer: