lördag 11 oktober 2008

Norstedts engelska ordbok gratis.

Nu har Norstedts lagt ut sin engelska ordbok gratis på Internet.
Det finns fler sådana sajter sedan tidigare där man kan översätta
meningar, ord och fraser mellan engelska och svenska. Men den
här nya tjänsten från Norstedts är mer tillförlitlig och kan 
rekommenderas att man använder i skolan, även om den bara
översätter ord för ord och inte hela fraser. Skriv in ditt ord på
svenska och få det översatt till engelska eller tvärtom. Bra att
ha i skolarbete på både lägre och högre nivåer.

Hitta Norstedts ordbok på nätet här

Inga kommentarer: