lördag 8 mars 2014

Nyckeln till slutet


Det drar ihop sig för apokalyps i den avslutande delen av Engelsforstrilogin, Nyckeln, och de utvalda häxorna har bråda dagar för att spetsa sina magiska förmågor och samtidigt hantera vardagslivets svårigheter. Det är just kombinationen av magi och realism som gör böckerna om cirkeln så pass intressanta, att man följer karaktärernas utveckling som häxor liksom deras identifikationssträvanden och vuxenblivande. Även platsen för dramat, den gamla bruksorten Engelsfors i Bergslagen, utgör en skarp kontrast, med sina typiska småstadsproblem, mot de stora ödesmättade skeendena. Denna tredje bok följer föregående böckers tematik men slår an en mörkare ton, vilket också på många sätt gör den mer intressant och drabbande. I och med att det är den sista delen är det svårt att beskriva handlingen utan att avslöja för mycket för den som ännu inte hunnit läsa de två föregående. Dock kan jag säga att från att ha haft svårt att riktigt fastna i Cirkeln så har jag genom Eld och nu också med Nyckeln riktigt blivit gripen av karaktärerna och deras öden. Författarna har lyckats väl med att knyta ihop berättelsen på ett trovärdigt och högst underhållande sätt. Det känns till och med rätt sorgligt att trilogin faktiskt har tagit slut.

Inga kommentarer: