onsdag 6 november 2013

UTOPI - GothenburgVill du diskutera och samtala? Vill du engagera dig i politik, utan att tillhöra ett särskilt parti?
Då ska du kolla in nystartade U.T.O.P.I.
U.T.O.P.I. (Unga för Tolerant Opartisk Politisk Interaktion) startades våren 2013 med syftet att bli Sveriges första icke partipolitiskt anknutna, icke ideologiskt anknutna, politiska tankesmedja och förening för ungdomar – av ungdomar. 

De har precis lanserats på Facebook. Kolla länken här!

Inga kommentarer: