måndag 10 november 2008

Hisingsungdomar träffar politiker på Hisingens bibliotek.

Ungdomarnas nätverksträffar kring utomhusmiljön på Hisingen avslutades i torsdags (6/11) på Hisingens bibliotek. Ungdomarna presenterade sina förslag på förbättringar i utemiljön på Hisingen inför politiker, tjänstemän, fritidsledare och poliser. Det blev en kväll med högt i tak och livliga diskussioner kring ungdomarnas förslag.

Ett problem som en grupp ungdomar hade identifierat var att politiker och tjänstemän måste ut och röra mer på sig på stan, för att få veta hur miljön verkligen ser ut. Det eftersöktes också ett nummer till en sambandscentral som man skulle kunna ringa för att rapportera om man ser något som är trasigt. Det visade sig att ett sådant nummer redan finns och tjänstemän samt politiker fick sig en tankeställare om hur informationen egentligen går ut till medborgarna.

Vidare visade presentationerna från ungdomarna att det är enormt dåligt underhåll på de aktivitetsplatser som finns för ungdomar på Hisingen. Stadsdelschefen i Tuve var på plats och kunde diskutera med de som kom från Tuve.

Även poliserna uttryckte att de inte längre reagerar över att papperskorgar ständigt är sönderslagna och att det därför är av stor vikt att dessa lagas snabbare. Då kan man istället få bli förvånad varje gång man ser en papperskorg som är trasig och reagera på att detta är fel.
Sammantaget så behövs det fler vuxna som engagerar sig och reagerar i stadsdelarna på Hisingen. En tjänsteman pekade tyvärr på hur svårt det är att engagera vuxna i fältvandring, som är något som eftersöks mer av ungdomarna. Vi måste alla hjälpa till och engagera oss mer och påminna varandra om att vuxnas närvaro bland ungdomarna är viktig.

För mer information om projektet, kontakta den som är ansvarig för trygghetsfrågor i din stadsdel. En utställning kring projektet med ungdomarnas eget material kommer också att finnas på Hisingens bibliotek fram till jul. Välkommen att titta!

Inga kommentarer: