torsdag 22 maj 2008

Nilsson - en bildroman


Nilsson, Claes Jurander

En bok som innehåller meningen:
"Allt är glasklart för mej när jag harklar upp sömnlåskan i vasken varje eftermiddag."
får inte bli oläst.
Ordknapp och kärv med två svartvita bilder på varje sida om en medelålders man och hans reflektioner över livet, samhället och arbetet som nattvakt. Boken gavs ut första gången 1974 och mottogs vällvilligt om än något förvirrat av litteratur- och serieetablissemang.
Vid en omläsning inför skrivandet av denna lilla text förvånas jag över hur väl den åldrats. Tycker inte du också det?

Inga kommentarer: